10 Lời Di Huấn Của Thiên Sứ Muhammad ﷺBạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức tôn giáo Islam:——
►Vài nét về tôn giáo Islam:
-Islam là một tôn giáo công lý và đạo đức tốt đẹp.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:
{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.} (Qur’an: Chương 16 – Annaml, câu 90).

-Islam là một tôn giáo thương xót và nhân từ, Nabi Muhammad (ﷺ) nói:
“Những người có lòng thương xót sẽ được Thượng Đế thương xót. Các ngươi hãy thương xót những người trên Trái đất rồi Thượng Đế sẽ thương xót các ngươi” (Tirmizhi).

-Islam là tôn giáo cân bằng hài hòa giữa đời sống thế tục và cuộc sống ở cõi Đời Sau. Thế gian là nơi người Muslim gieo trồng những điều tốt đẹp của mọi mặt trong cuộc sống để được ban cho công đức và phần thưởng ở đời này và Đời Sau.
{Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad-Thiên sứ của Allah) đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại.} (Qur’an: Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 107).

-Islam không phải là tôn giáo gây chiến và chống đối khoa học như mọi số người hay nói mà nó hoàn toàn ngược lại, bởi vì nó chính là khoa học, nó ủng hộ khoa học và kêu gọi đến với khoa học nếu như kiến thức khoa học đó mang lại lợi ích cho nhân loại.

-Islam rất xem trọng những người hiểu biết truyền dạy điều tốt và hữu ích cho mọi người, Nabi Muhammad (ﷺ) nói:
“Quả thật, tất cả mọi tạo vật đều cầu nguyện cho người truyền dạy điều tốt đẹp cho người” (Tirmizhi: 2685).
——
►Video [Hướng Dẫn Vào Đạo Islam]:
► Họ hỏi [ Allah là ai?]:
► Video [ Chìa Khóa Để Hiểu Islam ]:
► Video [ Riyadh Al-Saaliheen ]:
► Video [ Phân Tích 40 Hadith Al-Nawawiyah ]:
► Video [ Tóm Lượt giáo lý Nhịn Chay ]:
► Video Seri [ Tiểu Sử Các Vị Nabi ]:
► Video: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Vợ Chồng Trong Islam:
► Video: Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Chú Từ Qur’an Và Sunnah:
► Video: Cho Vai Lấy Lãi & Ngân Hàng:
——
Xin lưu ý:
Tất cả hình ảnh trong video chỉ mang tính chất minh họa.
——
Nguồn audio:

– ——
Video Footage: All footage used in our videos are licensed to [Tôi Yêu Islam] Media.

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/bat-dong-san/

2 thoughts on “10 Lời Di Huấn Của Thiên Sứ Muhammad ﷺ

  1. Rat cam on nhieu lam duoc nghe loi di huan cua thien su Muhammad cang them có niem tin manh liet noi olloh và cang song cho Minh môt cach song van Chac noi olloh vi olloh da biet say ra bat cu môt ai tren the gian nay chi Minh khg biet ma thoi cam on nguoi doc và cam on nguoi dich ra tieng viet cho moi nguoi nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *