60 câu chửi Tiếng Anh thâm thuý nhất mà Tây chuyên dùng60 câu chửi Tiếng Anh mà Tây chuyên dùng mà cần biết Một số câu chửi thề bằng tiếng anh được chuyển thể từ tiếng việt. Chúng tôi không bạn khuyến khích dùng. Học tiếng anh thì học thêm những câu này cho biết để phòng trường hợp bị chửi mình còn hiểu và tìm cách đối đáp lại.
1. Shut up!
Câm miệng!

2. Get lost.
Cút đi.

3. You’re crazy!
Mày điên rồi !

4. Who do you think you are?
Mày tưởng mày là ai ?

5. I don’t want to see your face!
Tao không muốn nhìn thấy mày nữa

6. Get out of my face.
Cút ngay khỏi mặt tao.

7. Don’t bother me.
Đừng quấy rầy/nhĩu tao.

8. You piss me off.
Mày làm tao tức chết rồi.

9. You have a lot of nerve.
Mặt mày cũng dày thật.

10. It’s none of your business.
Liên quan gì đến mày.

11. Do you know what time it is?
Mày có biết mày giờ rối không?

12. Who says?
Ai nói thế ?

13. Don’t look at me like that.
Đừng nhìn tao như thế.

14. Drop dead.
Chết đi.

15. You bastard!
Đồ tạp chũng.

16. That’s your problem.
Đó là chuyện của mày.

17. I don’t want to hear it.
Tao không muốn nghe.

18. Get off my back.
Đừng lôi thôi nữa.

19. Who do you think you’re talking to?
Mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai ?

20. What a stupid idiot!
Đúng là đồ ngốc!

21. That’s terrible.
Gay go thật.

22. Mind your own business!
Lo chuyện của mày trước đi!

23. I detest you!
Tao câm hận mày!

24. Can’t you do anything right?
Mày không làm được ra trò gì sao ?

25. You bitch!
Đồ ch* đẻ!

26. F*** off!
Biến đi!

27. Knucklehead.
Đồ đần độn.

28. Damn it! ~ Shit!
Chết tiệt.

29. Who the hell are you?
Mày là thằng nào vậy?

30. Son of a bitch.
Đồ (tên) chó má.

31. Asshole!
Đồ khốn!

32. Nonsence!
Vô lý!

33. Up yours!
Đồ dở hơi!

34. How irritating!
Tức quá đi!

35. Don’t be such an ass.
Đừng có ngu quá chứ.

36. You’re a such a jerk!
Thằng khốn nạn!(Đồ tồi!)

37. Are you an airhead?
Mày không có óc à?

38. Go away!( Take a hike! Buzz off! Beat it! Go to hell..)
Biến đi! Cút đi!

39. That’s it! I can’t put up with it!
Đủ rồi đấy! Chịu hết nổi rồi!

40. You idiot!( What a jerk!)
Thằng ngu!

41. What a tightwad!
Đồ keo kiệt!

42. Damn it!
Mẹ kiếp!

43. Go away!I want to be left alone.
Biến đi! Tao chỉ muốn được yên thân một mình.

44. Shut up , and go away!You’re a complete nutter!
Câm mồm và biến đi! Máy đúng là 1 thằng khùng!

45. You scoundrel!
Thằng vô lại !

46. Keep your mouth out of my business!
Đừng chõ mõm vào chuyện của tao!

47. Keep your nose out of my business!
Đừng chõ mũi vào chuyện của tao!

48. Do you wanna die?(Wanna die?)
Mày muốn chết à?

49. You’re such a dog.
Thằng chó này.

50. You really chickened out.
Đồ hèn nhát.

51. God – damned
Khốn kiếp

52. What a life! – Oh, hell!.
Mẹ kiếp!

53. Uppy.
Chó con.

54. The dirty pig!
Đồ con lợn!

55: What do you want?
Mày muốn gì?

56: You’ve gone too far!
Mày thật quá quắt/đáng !

57. Get away from me!
Hãy tránh xa tao ra !

58. I can’t take you any more!
Tao chịu hết nỗi mày rồi!

59. You asked for it.
Do tự mày chuốc lấy.
Link xem :
Xem thêm:

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/hoc-tieng-anh/

3 thoughts on “60 câu chửi Tiếng Anh thâm thuý nhất mà Tây chuyên dùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *