Bảo hiểm xã hội: Từ chính sách đến thực tiễn

0
104Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Tám ngày 20/11/2014 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đánh dấu bước phát triển mới về bảo đảm an sinh xã hội với nhiều quy định mới liên quan trực tiếp cuộc sống, lao động của các tầng lớp nhân dân.

Nhận định về một số điểm mới trong luật BHXH sửa đổi, TS Trần Tuấn cho rằng Luật BHXH 2014 đã tiến gần đến các vấn đề thực tế. Các thông tin giám sát được nói đến nhiều hơn và đặc biệt thể hiện rõ vai trò của các tổ chức xã hội công đoàn trong việc bảo vệ cho người lao động đồng thời nhấn mạnh quyền lợi của người dân hơn.

Chương trình Đối thoại cuối tuần – 8/8/2015
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: info@ebhpd.vn hoặc truy cập ebhpd.vn

Nguồn:https://nganhangbidv.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here