BIDV ký kết hợp tác phát triển dịch vụ thanh toán toàn diện với Công ty công nghệ Vimo

0
112Theo thỏa thuận được ký kết thì Công ty Vimo phát triển đơn vị chấp nhận thẻ cho BIDV và hỗ trợ đơn vị chấp nhận thẻ trong quá tình vận hành, phối hợp với BIDV xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành. Thiết bị mPOS do Công ty Vimo phối hợp với Đơn vị cung cấp giải pháp trang bị cho đơn vị chấp nhận thẻ.

Nguồn:https://nganhangbidv.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here