Cấp chứng chỉ nghề lái xe nâng vô thời hạn( dạy tại cty Kido ) – Ms Hằng 0708.538.939DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
www.youtube.com/watch?v=9Ps_zEq6JRI
– Số tiết: 300 giờ
-Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
– Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
*Chương trình bao gồm các học phần:
– Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
– Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
*Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
*Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). “Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc”.
*Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
Ms Hằng – 0708.538.939
Mail:myhang.tcnv@gmail.com

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

20 thoughts on “Cấp chứng chỉ nghề lái xe nâng vô thời hạn( dạy tại cty Kido ) – Ms Hằng 0708.538.939

 1. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG

  @
  – Số tiết: 300 giờ

  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).

  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)

  *Chương trình bao gồm các học phần:

  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)

  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)

  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.

  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".

  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

  Ms Hằng – 0708.538.939

  Mail:myhang.tcnv@@t

 2. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG

  www.youtube.com/watch?v=9Ps_zEq6JRI

  – Số tiết: 300 giờ

  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).

  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)

  *Chương trình bao gồm các học phần:

  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)

  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)

  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.

  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".

  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

  Ms Hằng – 0708.538.939

  Mail:myhang.tcnv@gmail.com

 3. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939

 4. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  @
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939
  Mail:myhang.tcnv@@t

 5. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  www.youtube.com/watch?v=9Ps_zEq6JRI
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939
  Mail:myhang.tcnv@gmail.com

 6. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939

 7. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939

 8. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  @
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939
  Mail:myhang.tcnv@@t

 9. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  www.youtube.com/watch?v=9Ps_zEq6JRI
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939
  Mail:myhang.tcnv@gmail.com

 10. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  @
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939
  Mail:myhang.tcnv@@t

 11. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  www.youtube.com/watch?v=9Ps_zEq6JRI
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939
  Mail:myhang.tcnv@gmail.com

 12. CHƯƠNG TRÌNH HỌC LÁI XE NÂNG HÀNG

  – Số tiết: 300 giờ

  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).

  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)

  * Chương trình bao gồm các học phần:

  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)

  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)

  -* Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.

  * Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng “Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc.”

  Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

  Ms Hằng – 0708.538.939

 13. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG

  www.youtube.com/watch?v=9Ps_zEq6JRI

  – Số tiết: 300 giờ

  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).

  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)

  *Chương trình bao gồm các học phần:

  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)

  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)

  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.

  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".

  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp

  Ms Hằng – 0708.538.939

  Mail:myhang.tcnv@gmail.com

 14. DẠY LÁI XE NÂNG HÀNG
  www.youtube.com/watch?v=9Ps_zEq6JRI
  – Số tiết: 300 giờ
  -Thời gian: 3 tháng – Đào tạo tại trường (Hoặc có thể thương lượng thời gian đào tạo ngắn thuận lợi theo yêu cầu của công ty).
  – Học phí: 1.600.000/học viên (Đảm bảo lành nghề khi ra trường)
  *Chương trình bao gồm các học phần:
  – Lý thuyết lái xe nâng hàng (160 giờ)
  – Thực hành lái xe nâng hàng (200 giờ)
  *Kết cấu chương trình: Lý thuyết 30%, thực hành lái xe 70% thời gian học.
  *Chứng chỉ: Học viên sẽ được cấp chứng chỉ Nghề Lái xe nâng hàng ( Sở Lao Động Thương Binh & Xã hội). "Chứng chỉ vô thời hạn và có giá trị trên toàn quốc".
  *Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:Phòng Quan hệ Doanh nghiệp
  Ms Hằng – 0708.538.939
  Mail:myhang.tcnv@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *