Chứng chỉ Oracle – Chứng chỉ OCA : Câu 31 – 35.Xin chào các bài hôm nay tôi xin tiếp tục chuỗi series chữa đề thi oracle chứng chỉ oca từ câu 31 đến câu 35. Những câu hỏi tiếp theo giúp các bạn hiểu sâu hơn về các tham số của database instance.

Câu hỏi từ 31 – 35:

Câu 31: What will be the setting of the OPTIMIZER_MODE parameter for your session if you issue these the commands: (Choose the best answer.)
alter system set optimizer mode = all rows scope = spfile;
alter system set optimizer mode = rule;
alter session set optimizer mode = fist row;
A. all row.
B. rule
C. first row
Câu 32: The LOG_BUFFER parameter is a static parameter. How can change it?
A. You can’t change it is static.
B. You can change it only for individual sessions; it will return to the previous value for all supsequent session.
C. You can change it with thin instance, but it will return to the static value at the next startup
D. You can change it in the parameter file, but the new value will only come into effect at the next startup
Câu 33: Which of these actions will not recorded in the alert log? ( Choose two answers.)
A. Alter Database commands
B. Alter Session commands
C. Alter System commands
D. Archiving an online redo logfile
E. Creating a tablespace
F. Creating a User
Câu 34: Which parameter controls the location of background process trace files? (Choose the best answer.)
A. BACKGROUND_DUM_DEST
B. BACKGROUND_TRACE_DEST
C. DB_CREATE_FILE_DEST
D. No parameter – the location is platform specific and cannot be changed.
Câu 35: Which of these views can be queried successfully in nomount mode? ( Choose all correct)
A. DBA_DATA_FILES
B. DBA_TABLESPACE
C. V$TABLESPACE
D. V$DATAFILE
E. V$INSTANCE
F. V$SESSION

Hy vọng video sẽ giúp ích cho bạn nhiều kiến thức bổ ích trong quá trình luyện thi oracle – chứng chỉ OCA. Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào hãy liên hệ với tôi qua:

Fanpage Fb:
Website:
Blog:

#Tranquochuy #wecommit #chungchioca #luyenthioracle

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

One thought on “Chứng chỉ Oracle – Chứng chỉ OCA : Câu 31 – 35.

  1. Chữa đề thi oracle – Chứng chủ OCA. Những câu này giúp các bạn hiểu rõ hơn về các tham số của database instance. Theo dõi kênh để theo dõi những video bổ ích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *