Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp Hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) giới thiệu Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS)

Thực hiện Chiến lược phát triển Kế toán – Kiểm toán đến năm 2020 và Tầm nhìn 2030 đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt, tháng 5/2017 Bộ Tài chính Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo và lập Đề án “Áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế/IFRS vào Việt Nam” với nhiệm vụ dự kiến Việt Nam công bố lộ trình áp dụng IFRS vào 2020. VACPA nhận thấy việc hỗ trợ để Bộ Tài chính triển khai áp dụng thành công IFRS và các Chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam nói chung, cũng như tăng cường năng lực Hội viên VACPA về IFRS nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín nghề nghiệp của Hội viên nói riêng là hoạt động thiết thực theo tiêu chí hoạt động Hội. Đồng thời, ACCA Việt Nam cũng đang hỗ trợ Bộ Tài chính xây dựng lộ trình áp dụng IFRS phù hợp với điều kiện thực tiễn doanh nghiệp và nền kinh tế của Việt Nam.
Để cùng phối hợp cũng như lập kế hoạch thúc đẩy nhanh và đáp ứng các nhu cầu áp dụng các Chuẩn mực quốc tế tại Việt Nam, VACPA và ACCA mong muốn triển khai Chứng chỉ quốc tế IFRS để hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện lộ trình áp dụng IFRS và cập nhật Chuẩn mực kế toán Việt Nam trong các năm tới.
Vì vậy, vào ngày 08/11/2018, VACPA cùng ACCA tổ chức Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa hai bên nhằm thiết lập hợp tác song phương tại Đại hội Kế toán Thế giới (World Congress of Acountants – WCOA 2018) trong lĩnh vực hợp tác cụ thể (1) Thực hiện Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế ACCA với VACPA (Chứng chỉ phối hợp IFRS) và (2) Thực hiện hướng tiếp cận phối hợp trong hỗ trợ Bộ Tài chính thực hiện IFRS và các Chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế trong đó đẩy mạnh sự phối hợp với các đối tác chủ chốt như Ngân hàng Thế giới, IFAC và các đối tác của Việt Nam như: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, các công ty kiểm toán Big4, các công ty kiểm toán lớn và các trường Đại học…

Chứng chỉ phối hợp Cert IFRS mà VACPA và ACCA công bố sẽ là hỗ trợ quan trọng cho các chuyên già tài chính, kế toán viên, kiểm toán viên chuẩn bị tốt nhất cho việc áp dụng IFRS tại Việt Nam thông qua:
– Nắm được cách thức áp dụng các chuẩn mực IFRS trên toàn cầu
– Nắm được được cách thức vận hành của Tổ chức IFRS, Ủy Ban Chuẩn mực Kế toán quốc tế IASB, những thay đổi và yêu cầu cập nhật thường xuyên của IFRS
– Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở giác độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính
– Nắm được cách thức áp dụng IFRS vào thực tế

Mô hình học tập kết hợp khóa học ACCA trực tuyến và học trên lớp tại các đơn vị đào tạo được chỉ định sẽ giải quyết được rào cản ngôn ngữ tiếng Anh, những nội dung mới và phức tạp của IFRS.

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *