Đột phá để đổi mới – Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2Đột phá để đổi mới – Trung tâm GDQP&AN. Trường ĐHSP Hà Nội 2 – Xuân Hòa Phúc Yên Vĩnh Phúc

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

– Địa chỉ: Ngõ số 252, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.
– Điện thoại: 02113.880.660; Fax: 02113.880.024.
– Website:
– Email: ttgdqphn2.sp2@moet.edu.vn
Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP&AN) Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội 2 được thành lập theo Quyết định số 2630/QĐ/BGD&ĐT-TCCB ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm GDQP&AN có nhiệm vụ GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; đào tạo giáo viên GDQP&AN; nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự.
Tổng số sĩ quan, viên chức: 37 (sĩ quan 23; viên chức 14), trong đó: Tiến sĩ 02; Thạc sĩ 19; Cử nhân 13; Trung cấp 03.
Trung tâm GDQP&AN được xây dựng trên diện tích đất 55.920 m2, có đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo học tập, ăn, ở, rèn luyện tập trung cho 1500 sinh trong 01 khóa học.
Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Chi bộ Đảng; Ban Giám đốc; 02 Khoa chuyên môn (Khoa Chính trị và Khoa Quân sự); 03 Phòng chức năng (Phòng Hành chính Tổ chức; Phòng Đào tạo quản lý sinh viên; Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật); Công đoàn bộ phận; Các khung đại đội quản lý học viên, sinh viên.
Ban Giám đốc Trung tâm:
1. PGS,TS. Nguyễn Quang Huy – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2, Giám đốc Trung tâm.
2. Đại tá, TS. Phan Xuân Dũng – Phó Giám đốc, Bí thư chi bộ.
3. Đại tá, TS. Hà Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Chi ủy viên.
Khoa Chính trị:
12 giảng viên, có nhiệm vụ: Tổ chức biên soạn giáo trình, giáo án, bài giảng, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các nội dung về Đường lối quân sự và Công tác quốc phòng, an ninh và nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự.
Khoa Quân sự:
11 giảng viên, có nhiệm vụ: Tổ chức biên soạn giáo trình, giáo án, bài giảng, điều hành và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các nội dung về kỹ thuật, chiến thuật, quân sự chung và nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự.
Phòng đào tạo quản lý sinh viên:
05 cán bộ, viên chức. Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giáo dục, quản lý sinh viên.
Phòng Hành chính, Tổ chức:
05 cán bộ, viên chức. Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm về công tác hành chính, tổ chức, văn thư của Trung tâm.
Phòng Hậu cần, Tài chính, Kỹ thuật:
09 cán bộ, viên chức. Là cơ quan chức năng giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật.
Trải qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm đã từng bước đi lên và phát triển bền vững:
Về công tác GDQP&AN cho học sinh, sinh viên: Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, song tập thể Trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực, tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường lên kết và các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn thực hiện tốt công tác GDQP&AN cho HSSV. Tính đến tháng 8 năm 2018, Trung tâm đã hoàn thành 194 khóa học, cấp chứng chỉ GDQP&AN cho 257.370 sinh viên của 26 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ.
Về công tác đào tạo giáo viên GDQP&AN:
Từ năm 2002 đến nay, Trung tâm đã đào tạo được 10 khóa ngắn hạn giáo viên GDQP&AN; 07 khóa dài hạn tập trung chính qui 04 năm ngành GDQP&AN ghép môn với Giáo dục thể chất và Giáo dục công dân; 06 khóa chính qui 04 năm và 02 khóa văn bằng 2 ngành GDQP&AN. Đến nay, đã có hơn 1000 giảng viên, giáo viên GDQP&AN được đào tạo tại Trung tâm tốt nghiệp ra trường đang công tác tại các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề và các cơ sở giáo dục đại học trên toàn quốc.
Về Công tác nghiên cứu khoa học:
Trong những năm qua, Trung tâm đã thực hiện được 04 đề tài khoa học cấp Bộ; 05 đề tài ưu tiên thực hiện cấp cơ sở; hơn 100 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài quân đội. Xây dựng Chương trình chi tiết ngành GDQP&AN trình độ đại học; tham gia biên soạn nhiều bộ giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ GDQP&AN cho học sinh, sinh viên và đào tạo giáo viên GDQP&AN.
Ngoài nhiệm vụ GDQP&AN cho học sinh, sinh viên; đào tạo giáo viên GDQP&AN; nghiên cứu khoa học sư phạm quân sự, Trung tâm còn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tổ chức xây dựng, huấn luyện nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tự vệ Nhà trường. Bên cạnh đó, Trung tâm còn thực hiện tốt các phong trào như: Hiến máu nhân đạo, ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc màu da cam; động viên, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

One thought on “Đột phá để đổi mới – Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *