Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát Công trình Nông Nghiệp và phát triển Nông Thôn( Phần 1)Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Chứng chỉ hành nghề giám sát Thủy Lợi. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, trong đó, sửa đổi, bổ sung quy định điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đã được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
——————————&——————————
Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát thi công xây dựng (Phần luật xây dựng)

Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát Công trình Giao Thông ( Phần 1)

Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát Công trình Giao Thông ( Phần 2)

Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát Công trình Giao Thông ( Phần 3)

Hướng dẫn thi chứng chỉ giám sát Công trình Giao Thông ( Phần 4)

——————————&——————————
Website

Fanpage:

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *