ISO 14001 : 2015Theo hướng dẫn của Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF), các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 14001:2015. Điều này có nghĩa Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 chỉ có thể được cấp kể từ ngày 15/09/2015 và tất cả Giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004 sẽ hết hiệu lực sau ngày 14/09/2018.
———————————————————————————————————
Nhóm Công ty Tư vấn quản lý I.M.C.C – IQC – ISO Corporation
Chuyên đào tạo – tư vấn – cấp chứng nhận ISO
Thông tin liên hệ
08.6261. 0392 – 08. 6288. 1111
Website:


FB:Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *