Khóa Học Khai Hải Quan Điện Tử Bằng Phần Mềm EcusKhóa học khai báo hải quan điện tử bằng phần mềm Ecus – Thái Sơn. Khóa học này sẽ giúp bạn hiểu quy trình nghiệp vụ khai hải quan điện tử, Hiểu quy trình Ecus và Vnaccs, Sử dụng thành thạo phần mềm Ecus.

Đăng ký khóa học tại:

Toàn bộ khóa học sử dụng chứng từ thực tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Nội dung chi tiết khóa học:

Phần 1: giúp bạn ôn lại kiến thức ôn lại kiến thức về bộ chứng từ, cài đặt và các bước chuẩn bị để thực hiện khai hải quan.
Phần 2: Là phần trọng tâm của chương trình học, giúp bạn khai hải quan từng loại hình,
Phần 3: Hướng dẫn sửa, hủy tờ khai trên dịch vụ công.
Cảm ơn bạn đã theo dõi video!
#hocxuatnhapkhau #khaihaiquan #haiquandientu #ecus #phanmemecus

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *