Khoa Quốc tế – Đại học Thái Nguyên | Những con số ấn tượngKHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ NHỮNG CON SỐ ẤN TƯỢNG
2! Nhập khẩu chương trình tiên tiến từ 2 trường Đại học uy tín của Anh Quốc là: Đại học Manchester Metropolital và DeMontfort.
4! 4 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh:
1. Kinh doanh quốc tế
2. Quản trị kinh doanh
3. Kế toán
4. Quản lý tài nguyên và môi trường
5! Chuẩn đầu ra
1. 5.5 IELTS
2. IC3
3. Kỹ năng mềm
4. Thực tập nghề nghiệp trong nước và ngoài nước (Trải nghiệm thực tế tại các công ty, doanh nghiệp)
5. Việc làm tại các công ty, doanh nghiệp.
7! Kết quả đạt được sau 6 năm tổ chức đào tạo
1. 100% các học phần trong chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Anh, trong đó, từ 25-30% các học phần được giảng dạy bởi các giảng viên đến từ các trường Đại học uy tín trên thế giới.
2. Kết quả tốt nghiệp của sinh viên: 15% sinh viên tốt nghiệp đạt loại xuất sắc; 20% sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá; 40% sinh viên tốt nghiệp đạt loại giỏi;
3. 100% sinh viên tốt nghiệp có trình độ tiếng Anh IELTS 5.5 và tương đương.
4. 100% sinh viên được tư vấn, định hướng việc làm ngay trong thời gian học tập tại Khoa; 100% sinh viên có việc làm sau 3 tháng tốt nghiệp; 60% sinh viên có việc làm hoặc đã được tuyển dụng ngay từ khi còn học tập tại Khoa;
5. 100% sinh viên có cơ hội ra nước ngoài học tập, thực tập ngắn hạn hoặc giao lưu văn hóa tại nước ngoài.
6. Cam kết đảm bảo việc làm cho 100% sinh viên sau tốt nghiệp thông qua việc liên kết với hơn 30 tập đoàn, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.
7. 80% doanh nghiệp đã sử dụng lao động là sinh viên của Khoa Quốc tế hài lòng về chất lượng, thái độ, kỹ năng và khả năng thích ứng công việc.

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/tong-hop/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *