Một Số Mô Tả của Qur'an Về Thiên Sứ Muhammad►Qur’an khẳng định rằng Thiên Sứ Muhammad mang phẩm chất đạo đức và nhân cách tốt nhất:
{Và quả thật, Ngươi (Muhammad) được phú cho những đức tính thật cao đẹp và vĩ đại.} (Chương 68 – Al-Qalam, câu 4).
Qur’an cho biết rằng Thiên Sứ Muhammad là hồng phúc cho toàn nhân loại chứ không phải chỉ riêng đối với người Muslim:
{Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad) đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 107).
——
Bạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức tôn giáo Islam:
——
►Vài nét về tôn giáo Islam:
-Islam là một tôn giáo công lý và đạo đức tốt đẹp.
Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:
{Quả thật, Allah ra lệnh phải công bằng và liêm chính, phải làm điều thiện tốt, bố thí giúp đỡ bà con ruột thịt, và Ngài nghiêm cấm làm điều xấu và ác đức, cấm làm điều tội lỗi, nghịch lý và bất công. Ngài chỉ bảo các ngươi mong rằng các ngươi luôn biết lưu ý đến phúc và tội.} (Qur’an: Chương 16 – Annaml, câu 90).

-Islam là một tôn giáo thương xót và nhân từ, Nabi Muhammad (ﷺ) nói:
“Những người có lòng thương xót sẽ được Thượng Đế thương xót. Các ngươi hãy thương xót những người trên Trái đất rồi Thượng Đế sẽ thương xót các ngươi” (Tirmizhi).

-Islam là tôn giáo cân bằng hài hòa giữa đời sống thế tục và cuộc sống ở cõi Đời Sau. Thế gian là nơi người Muslim gieo trồng những điều tốt đẹp của mọi mặt trong cuộc sống để được ban cho công đức và phần thưởng ở đời này và Đời Sau.
{Và TA (Allah) gửi Ngươi (Muhammad-Thiên sứ của Allah) đến cốt chỉ để mang đến hồng phúc cho toàn nhân loại.} (Qur’an: Chương 21 – Al-Ambiya’, câu 107).

-Islam không phải là tôn giáo gây chiến và chống đối khoa học như mọi số người hay nói mà nó hoàn toàn ngược lại, bởi vì nó chính là khoa học, nó ủng hộ khoa học và kêu gọi đến với khoa học nếu như kiến thức khoa học đó mang lại lợi ích cho nhân loại.

-Islam rất xem trọng những người hiểu biết truyền dạy điều tốt và hữu ích cho mọi người, Nabi Muhammad (ﷺ) nói:
“Quả thật, tất cả mọi tạo vật đều cầu nguyện cho người truyền dạy điều tốt đẹp cho mọi người” (Tirmizhi: 2685).
——
►15 Phương Tiện Giúp Kiên Định Trên Tôn Giáo Của Allah:
►Video [Hướng Dẫn Vào Đạo Islam]:
► Họ hỏi [ Allah là ai?]:
► Video [ Chìa Khóa Để Hiểu Islam ]:
► Video [ Riyadh Al-Saaliheen ]:
► Video [ Phân Tích 40 Hadith Al-Nawawiyah ]:
► Video [ Tóm Lượt giáo lý Nhịn Chay ]:
► Video Seri [ Tiểu Sử Các Vị Nabi ]:
► Video: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Vợ Chồng Trong Islam:
► Video: Chữa Bệnh Bằng Những Lời Niệm Chú Từ Qur’an Và Sunnah:
► Căn Bản Đạo Đức của Nền Văn Minh Islam:
——
Xin lưu ý:
Tất cả hình ảnh trong video chỉ mang tính chất minh họa.
——
Nguồn audio:

– ——
Video Footage: All footage used in our videos are licensed to [Tôi Yêu Islam] Media.

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *