Ngành Kế toán | Đại học Công nghiệp Hà NộiMục tiêu đào tạo: Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và theo hướng nghề nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; – Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; Có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có khả năng tổng hợp, phân tích để giải quyết những vấn đề liên quan đến kế toán, tài chính trong doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế; Có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và môi trường kinh doanh.

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/tong-hop/

One thought on “Ngành Kế toán | Đại học Công nghiệp Hà Nội

  1. Cho em hỏi trường năm nay tuyển sinh theo hình thức nào, xét học bạ hay xét điểm thi THPT quốc gia hay thi riêng ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *