Nguồn gốc của Tin LànhBài giảng của MS Lê Phước Thuận
Quý vị có thể xem thêm bài giảng của Hội thánh LỜI CHÚA ở website:
1 htloichua.blogspot.com
2 facebook.com/HTLoiChua/live
3 youtube.com/c/htloichuatx

Mời quý vị đến với buổi thờ phượng HT LỜI CHÚA mỗi Chúa nhật từ 10:30 – 11:30 sáng.
tại 3134 Frick Rd. Houston, TX 77038

Chúng tôi có lớp dạy Kinh thánh cho thiếu nhi bằng tiếng Anh và tiếng Việt
và các nhóm nhỏ sinh hoạt trong tuần.
_________________________________________________________________
Thông Tin Liên Lạc:
Số Điện Thoại | (713) 239 – 1466
Email | htloichua@gmail.com

Các Trang Web Nhà Thờ:
Website Chính |
Blogspot |

Truyền Thông Xã Hội:
Facebook | @HTloichua
Instagram | @htloichua

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/bat-dong-san/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *