Nhà thơ Việt Nam hiện đại – 22. Thanh Hải402. Nhà thơ Việt Nam hiện đại
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: KHOA HỌC XÃ HỘI – 1984
Người đọc: Hồng Ngọc
Xem toàn bộ:
Ebook.chm: Không có
—————————-
Sơ lược sách:
1. Sóng Hồng — Vũ Đức Phúc
2. Lê Đức Thọ – Vũ Tuấn Anh
3. Tố Hữu — Vũ Đức Phúc
4. Tũ Mỡ – Vũ Quần Phương
5. Xuân Diệu — Mã Giang Lân
6. Huy Cận — Nguyễn Xuân Nam
7. Chế Lan Viên — Vũ Tuấn Anh
8. Lưu Trọng Lư — Nguyễn Xuân Nam
9. Tế Hanh — Vũ Quần Phương
10. Anh Thơ — Vũ Quần Phương
11. Vân Đài — Mã Giang Lân
12. Nguyễn Xuân Sanh — Vũ Tuấn Anh
13. Yến Lan — Vũ Tuấn Anh
14. Nguyễn Đình Thi — Tôn Phương Lan
15. Hoàng Trung Thông — Mã Giang Lân
16. Chính Hữu — Vũ Quần Phương
17. Nông Quốc Chăn — Vũ Tuấn Anh
18. Bàn Tài Đoàn — Hồng Diệu
19. Trần Hữu Thung — Phong Lê
20. Xuân Hoàng — Đặng Quốc Nhật
21. Hoàng Tố Nguyên — Vũ Quần Phương
22. Thanh Hải — Phong Lê
23. Giang Nam — Vũ Văn Sỹ
24. Viễn Phương — Nguyễn Xuân Nam
25. Thu Bồn — Bích Thu
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/bat-dong-san/

One thought on “Nhà thơ Việt Nam hiện đại – 22. Thanh Hải

  1. Theo mk bn nên có phần tóm tắc giống như nguyễn nhật ánh là nhà thơ của tuổi thơ v .
    N bn đọc rất tốt nội dung ổn .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *