Tổng quan về Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang và Khoa Tài nguyên và Môi trườngTrường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang tên giao dịch quốc tế: Bac Giang Agriculture and Forestry University
Địa chỉ: xã Bích Sơn – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang
Điện thoại: 02403.874.265 Fax: 02403.874.604
Website : www.bafu.edu.vn Email: admin@bafu.edu.vn
Trường đóng trên địa bàn xã Bích Sơn – huyện Việt Yên – tỉnh Bắc Giang, trên trục đường Quốc lộ 37 từ Bắc Giang đi Thái Nguyên, cách Hà Nội 45 km về phía Đông Bắc.
Trường có chức năng và nhiệm vụ:
– Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình đại học và sau đại học các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp, quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên môi trường đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn;
– Tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nói trên thực hiện nhiệm vụ của ngành, góp phần vào việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang bằng con đường phát huy truyền thống tích lũy được qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực vươn lên, đã khẳng định vị trí vai trò của mình trong hệ thống các trường đại học. Đến nay đã tạo dựng được cơ sở vật chất, xây dựng bồi dưỡng nguồn nhân lực đáng kể đảm bảo yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ tạo tiền đề cho sự phát triển trong tương lai.

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/tong-hop/

One thought on “Tổng quan về Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang và Khoa Tài nguyên và Môi trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *