[TopManJsc] ISO 14001, Tư vấn ISO 14001, Chứng nhận ISO 14000CÔNG TY CỔ PHẦN TOPMAN — TOPMAN JSC là công ty chuyên sâu tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng và tư vấn tổng thể có tính thực tế cao trong lĩnh vực phát triển con người, quản lý chuẩn hóa các quy trình cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế và với đội ngũ chuyên gia hàng đầu
Triển khai xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm tăng năng suất, chất lượng
và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

ISO 9000 – Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 14000 – Hệ thống quản lý môi trường

ISO 22000/HACCP – Hệ thống đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm

OHSAS 18000 – Hệ thống an toàn lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp

ISO 27000 – Hệ thống quản lý an ninh thông tin

5S & Kaizen – Công cụ cải tiến hiện trường nâng cao năng suất, chất lượng.

HALAL – Tiêu chuẩn thực phẩm cho người Hồi Giáo

ISO/IEC 17025 – Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm
– Website:

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/du-hoc/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *