Tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Thủy lợi🔑🔑🔑THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019🔑🔑🔑
⭐️⭐️⭐️Trường Đại học Thuỷ lợi là trường đại học công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực thuỷ lợi, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững đất nước.
⭐️⭐️⭐️Trường Đại học Thủy lợi là một trong những trường đại học đầu tiên đạt yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường có 2 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc tế (AUN-QA).
⭐️⭐️⭐️Năm 2019, Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh 25 ngành và nhóm ngành, trong đó có 2 ngành Chương trình tiên tiến giảng dạy bằng Tiếng Anh.
⭐️⭐️⭐️Trường tuyển sinh tại 3 Cơ sở với tổng chỉ tiêu là 3700, trong đó:
⭐️⭐️⭐️Tại cơ sở chính 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội tuyển 2790 chỉ tiêu
⭐️⭐️⭐️ Tại Cơ sở mở rộng Phố Hiến Hưng Yên tuyển 330 chỉ tiêu và
⭐️⭐️⭐️ Tại Cơ sở 2 – Thành Phố Hồ Chí Minh tuyển 580 chỉ tiêu.
💌 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI
Số 175 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
website:
💌 Inbox fanpage để tìm hiểu thêm
#TLU #Daihocthuyloi
#ThuyLoiUniversity #TuyensinhTLU #TuyensinhTLU2019 #TuyensinhDhtl #Tuyensinhdaihocthuyloi

Nguồn: https://educationlibya.org

Xem thêm bài viết khác: https://educationlibya.org/tong-hop/

3 thoughts on “Tuyển sinh năm 2019 Trường Đại học Thủy lợi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *